Iron

linki

Metoda Ichimoku

         Metoda Ichimoku wzięła swoją nazwę od pseudonimu tokijskiego dziennikarza Ichimoku Sanjin, który naprawdę nazywał się Goichi Hosoda. Historia tego wskaźnika sięga jeszcze czasów przed II wojną światową. Na podstawie tego wskaźnika możemy generować sygnały wejścia na rynek oraz określać poziomy stop loss.

        Wskaźnik Ichimoku składa się z pięciu linii:

- Tenkan-sen - jako linia zwrotu,
- Kijun-sen - jako linia bazowa,
- Chikou Span - jako linia opóźniona,
- Senkou Span A - jako pierwsza linia zakresu,
- Senkou Span B - jako druga linia zakresu.

Continental - wykres dzienny


Sposób wyliczenia poszczególnych średnich jest następujący:

Tenkan-sen 
to MA(średnia krocząca) zbudowana z (HH+LL)/2 średniej wartości najwyższego szczytu i najniższego dołka z 7 lub 9 okresów.

Kijun-sen
to MA(średnia krocząca) zbudowana z (HH+LL)/2 średniej wartości najwyższego szczytu i najniższego dołka z 22 lub 26 okresów.

Chikou Span
przedstawia  ona bieżącą cenę, ale przesuniętą wstecz o 22 lub 26 okresów.

 Senkou Span A
 to MA zbudowana z (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2 średniej wartości Tenkan-sen i Kijun-sen przesuniętej o 22 lub 26 okresów.

Senkou Span B
to MA zbudowana z (HH+LL)/2 średniej wartości najwyższego szczytu i najniższego dołka z 44 lub 52 okresów.

Przestrzeń pomiędzy Senkou Span A i Senkou Span B tworzą kumo czyli chmurę.

Wyróżniamy dwa stopnie sygnałów:

sygnały I stopnia:

- wynikający z przecięcia ceny z Tenkan-sen (od dołu do góry dla kupuj lub od góry do dołu dla sprzedaj)
- wynikający z przecięcia ceny z Kijun-sen (od dołu do góry dla kupuj lub od góry do dołu dla sprzedaj)
- wynikający z przebicia dolnej krawędzi chmury (dla sygnału kupuj) lub górnej krawędzi chmury (dla sygnału sprzedaj)

sygnały II stopnia:

- Linia Tenkan-sen przebija Kijun-sen (od dołu do góry dla kupuj lub od góry do dołu dla sprzedaj)
- cena przebija górną krawędź chmury (dla sygnału kupuj) lub dolną krawędź chmury (dla sygnału sprzedaj)

Klasyfikacja sygnałów kupna gdy Tenkan-sen przebija od dołu Kijun-sen wg kumo:

1.Silny sygnał kupna – Tenkan-sen przebija Kijun-sen powyżej chmury
2.Neutralny sygnał kupna – Tenkan-sen przebija Kijun-sen w chmurze
3.Słaby sygnał kupna – Tenkan-sen przebija Kijun-sen poniżej chmury

Klasyfikacja sygnałów kupna Tenkan-sen przebija od dołu Kijun-sen wg Chikou Span:

1.Silny sygnał kupna – Tenkan-sen przebija Kijun-sen a Chikou Span jest powyżej chmury
2.Neutralny sygnał kupna – Tenkan-sen przebija Kijun-sen a Chikou Span jest w chmurze
3.Słaby sygnał kupna – Tenkan-sen przebija Kijun-sen a Chikou Span jest poniżej chmury

Analogicznie jest dla sygnałów sprzedaj.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na układ chmury. Jej grubość informuje nas o istotności wsparcia i oporu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz